newt

ترانزیت :                        

ایران؛  ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت  جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند می باشد. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود.  در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا میکند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش مینماید.

شرکت سورن ترابر در این راستا با استفاده از کادر مجرب خود در زمینه ترانزیت آماده ارایه خدمات در جهت حمل محمولات ترانزیتی میباشد.