حمل زمینی

حمل و نقل جاده ای به دلیل ویژگی خاص خود از اهمیتی به مراتب بالاتر نسبت به سایر بخش های حمل و نقل برخوردار می باشد. موقعیت خاص جغرافیایی ایران عدم وجود راه های آبی داخلی از یک سو و عدم گستردگی و پوشش کافی شبکه ریلی و هوایی زمینه ساز توسعه و اهمیت حمل و نقل جاده ای را در کشور فراهم ساخته است. به نحوی که در سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد کل بار جابجا شده در کشور ما از طریق جاده صورت گرفته است.

شرکت سورن ترابربا بیش از ۲۵ سال سابقه در زمینه حمل و نقل بین المللی و بادر اختیار داشتن  انواع کامیونهای ایرانی(۱-چادر دار ۲ – جامبو ۳ – یخچالی) به طور عمده در مسیر ایران و اروپا و آسیای میانه فعال می باشد. قابل ذکر است این شرکت امکانات ارائه سرویس های(LTL) را از طریق انبارهای مستقر در اروپا(مراکز جمع آوری محمولات خرده بار ) وترکیه به صورت هفتگی به ایران و بالعکس را دارا می باشد.

سرویس های مکمل در صورت درخواست  شامل :

خدمات بیمه ای

ترخیص کالا

ترانزیت